LWF

 

Nagy Péter

Többnyelvű Katonai Szótár
ANGOL - NÉMET - FRANCIA - (SPANYOL) - OLASZ - OROSZ - MAGYAR

Háborúzni szótár vagy tolmács nélkül is lehet, de az egymás megértése elengedhetetlen feltétele a leszerelésnek, a biztonságnak, a békés világ kialakításának.
Egy átfogó, modern szótár híján nehéz a megértés - a jelen többnyelvű katonai szótárnak a célja e hiány pótlása. A szótár teljesen eredeti összeállítás, nem csupán már megjelent szótárak anyagát tartalmazza. Összeállításában felhasználtuk a lehető legtöbb forrást az angol, amerikai, francia stb. szakkönyvektől és szak-folyóiratoktól a különböző szójegyzékekig és tezaurusz-okig.
A szótár csaknem 18,500 szócikket tartalmaz a hadtudomány, hadművészet, haditechnika és leszerelés köréből, különös tekintettel a híradástechnikára, repülési és űrtechnikára, rádiólokátor- és lézertechnikára - ennek következtében akár általános műszaki szótárként is használható a polgári életben, hiszen olasz műszaki szótár egyáltalán nincs, a német és francia műszaki szótárak pedig enyhén szólva elavultak. A címben említett hat nyelv mellett az adatbankban gyűlik a spanyol és japán nyelvű anyag is.
A szótár a különböző indexek révén lehetővé teszi bármely benne tartalmazott nyelvről bármely másik nyelvre való fordítást. A cél a lehető legbővebb szóanyag felvétele volt - külön meg-jegyzések tájékoztatnak például az angol szavak esetében arról, hogy az Egyesült Királyságban vagy az Egyesült Államokban, Kanadában stb. használt kifejezésről van szó (a német nyelv esetében megjelöli az Ausztriában és Svájcban használatos kifejezéseket) és ugyanez történik a többi nyelv esetében is. De tartalmazza a szleng kifejezéseket, a különféle rövidítéseket, és a számítógépes feldolgozásnak köszönhetően az Öböl-háborúban (Schwarzkrieg) alkalmazott rádióelektronikai harc terminológiáját is, amely most jelenik meg először szótárban.

Az állandóan naprakész állapotban tartott elektronikus szótár anyaga egy adatbankba kerül, amiből azután tetszés szerint - a bevitt anyag állandó bővítése és javítása mellett bármilyen nyelvi összeállítású és terjedelmű, a legfrissebb anyagot tartalmazó szótárak kerülhetnek ki.

A munkához nagyon sok helyről érkezett értékes anyag, segített többek között Jacques Ducuing, a NATO fűtitkárhelyettese, de fontos anyagok érkeztek a Pierre Joxe francia és Narcís Serra Serra spanyol védelmi minisztereknek valamint Colin L. Powell tábornoknak, az amerikai Vezérkari Főnökök Egyesített Bizottsága volt elnökének írott levelekre. Pier Giorgio Franzosi tábornok, a római Rivista Militare c. szakfolyóirat főszerkesztője is már évek óta segíti a munkát, José Uxó Palasí dandártábornok, a spanyol hadsereg vezérkarától viszont most kezd segíteni. Jacques Ducuing megírta, hogy a NATO-Központban működő Katonai Szabványosítási Ügynökség kéri a kész munkát, de igényt tart rá a spanyol védelmi minisztérium dokumentációs központja valamint a francia Összfegyvernemi Felderítő és Nyelvészeti Iskola is, amely megküldte a saját kiadványait (és ahová egyébként a francia védelmi miniszter személyes megbízottja fordult az ügyben.) 

a szerkesztő 

 

LWF