Szellemgyógyászat

Gyógyítás a Szellem erejével

 

A mai átlagember nem szívesen fogadja el, hogy a szellemi létezés éppolyan erõs megnyilvánulássokkal bír akár a fizikai világ, inkább az anyag véletlenszerû hatásának, velejárójának tekinti, a szellemet pedig a tudat valamiféle szinonimájaként emlegeti. Mégis talán a szellemgyógyászat az a természetgyógyászati módszer, amely a legszerteágazóbb és a legtöbbfajta technikát alkalmazza.

A passzív szellemgyógyászat
Ez a szellemgyógyászat talán legelterjedtebb formája. Angliában több mint 2000 kórházban kezelnek betegeket ezzel a módszerrel a gyógyítók, orvosokkal együttmûködve. 1989-90-ben egyéves kutatást végeztek egy neves klinikán. Három páciens csoportot választottak ki. Az elsõ csoportot orvosok, a másodikat orvosok és gyógyítók, a harmadikat csak gyógyítók kezelték. A kísérlet során figyelembe vették a kórképet, a betegség, a tényleges gyógyulás idõtartamát, ill. a gyógyszerek bevételét vagy elhagyását. Az eredmény minden résztvevõt meglepett: legjobb eredményt azoknál a pácienseknél kaptak, akiket kizárólag a gyógyítók kezeltek.

A transz szellemgyógyászat
A szellemgyógyászatnak ebben a formájában a gyógyítók rövid idõre átadják testüket egy szellemlénynek, és transz állapotban egyszerû segédeszközökkel (pl.: konyhakés) a legnehezebb operációkat is elvégzik fájdalom és komplikációmentesen. Ennek az irányzatnak legismertebb alakja Dr. Edson Queiroz, aki Dr. Adolf  Fritz szelleme által látványos operációkat végzett, többek között a Baseli Pszi-napokon is.

A transz sebészet
Bizonyára ez a szellemgyógyászat leglátványosabb módja. A transz sebészetnél megkülönböztetünk lugorgokat és sebészeket. A legismertebbek a fülöp-szigeteki lugorgok. Õk olyan gyógyítók, akik egy szellemlény által vezetve puszta kezükkel fájdalommentes operációkat végeznek. Az operációk során a hiányzó sterilizálás ellenére nem lép fel gyulladás vagy más probléma.

Az aktív szellemgyógyászat
A szellemgyógyászatnak ezt a hazánkban is elsajátítható formáját F. E. Eckard Strohm 1982 óta tanítja. A több lépcsõbõl álló rendszer elemei egymásra épülnek, s a tanulók egyre mélyebb szinten sajátíthatják el az aktív energetikai gyógyászat technikáit.
Megismerkednek a szellemgyógyászat múltjával, jelenével, lehetõségeivel. A tanfolyamon szó esik az egészség-betegség mélyebb értelmezésérõl. Tisztázódnak olyan fontos ezoterikus fogalmak, mint a Kundalini energia, a harmadik szem, a csakrák, az aura, és a karma törvénye. Szó esik a különbözõ kezelési módokról, a Messmerizmustól a Pszi sebészetig. A résztvev?k a gyakorlatok során elsajátítják az Aktív szellemgyógyászat diagnózis rendszerét (pl.: belépés a páciensbe) és az energia átadás módjait.
Szó esik a gerincrõl és annak blokádjairól, amely nagyon sok betegség eredõje. A színek és kristályok használatáról. Megtanulják, például az energetikai injekció és az un, lézertechnika kivitelezésének módját, és alkalmazásának lehetõségeit, betekintést nyernek a hipnózis alapjaiba.
A tanfolyamsorozat csúcspontja, amikor  F.E.Eckard Strohm vezetésével a tanulók, elsajátítják az un. pszi sebészetet, vagy más szóval energetikus mûtétet. Ez a tanfolyam a világon egyedülálló, kizárólag a R.A.I.-nál végezhetõ el. A beavatás teszi képessé a résztvevõket a pszi mûtét elvégzésére, amelyhez hozzátartozik a harmadik szem aktivizálása is. Tekintettel arra, hogy a tanfolyam a tanulóktól alapos felkészültséget, megfelelõ spirituális érettséget és rendkívül komoly hozzáállást igényel, a nagymester fenntartja magának a jogot a jelentkezõk érettségének elbírálására.
Az aktív szellemgyógyászat az alkalmazás egyszerûségével és rendkívüli hatékonyságával tûnik ki. Sikeresen kombinálható más energetikai gyógymódokkal - pl.: az AROLOval - és kifejezetten ajánlott azoknak, akik valamilyen gyógyító tevékenységet folytatnak, legyenek akár természetgyógyászok, orvosok, vagy azok, akik az energetikai gyógyászat terén szerzett ismereteiket szeretnék elmélyíteni és szélesíteni.
 
 

 
Vissza Tovább