1997. április 19. SZOMBAT

HATVANNÉGY MEZÔS VILÁGEGYETEM

Szilágyi Péter

Éjszakai Lovass-rohamok

    MILYEN JÓ: ha a laptop vagy a kisebb bôröndnyi elektronikus adattár felmondja a szolgálatot, van kitôl segítséget kérnie a külföldön versenyzô hunniai szellemi tomásznak. Mobiltelefonján benyom néhány számot, és nyomban megkapja a szükséges útbaigazítást.
    Mondjuk attól a honfitárs szakembertôl, aki sokszor már pirkadat elôtt talpon van, hogy a még néptelen informáciôs világsztrádán friss hírekre vadásszon, s az éppen befejezôdött viadalok játszmáit maga és ügyfelei számára becserkéssze.
    Magyarország egyik legnagyobb sakkadatbankjának tulajdonosa ifj. Lovass László. Mint mesterjelölt minôsítésû elmeharcos tisztában volt a táblamûvészek felkészülési gondjaival, mint okleveles villamos üzemmérnök, aki pár esztendôt a távközlés fejlesztésében is eltöltött, megszerezte azt az elméleti és gyakorlati tudást, amely egy önálló sakkprogram kidolgozásához szükséges. Fél évtized folyamán a SuperPro elnevezésû szellemi vállalkozásnak már második változatát indítja be, és a színvonal szemlátomást emelkedik.
    "Egymilliónál több játszmát tárolok, kétmilliónál számosabb változatot tudok elôcsalogatni a winchesterembôl, de e tetemes információtömeg csak akkor él, ha gyorsan és operatívan "megszólaltatjuk" - magyarázza ifj. Lovass László. - "Olyan rendszer lebegett a szemem elôtt, amelyben azonnal áttekinthetô az egy-egy témába vágó játszmák egymástól való eltérései, egyik partiból tetszés szerint átléphetünk a másikba, és nem kell folyton visszakanyarodnunk az alapálláshoz, mint erre a nyomtatott ismerettárak kényszerítenek. Ehhez a szakmai dokumentációhoz hozzáilleszthetjük a saját elemzéseinket, ami olyasféleképpen néz ki, mintha egy fán új ágat növesztenénk."
    A HARMINCHÁROM ESZTENDÔS zuglói informatikus pironkodik, hogy kijelentése egy második világháború elôtti kétértelmû reklámszövegre emlékeztet, de elárulja: rendszere akkor is dolgozik, amíg használói alszanak. Automatikus üzemmódra kapcsolva a számítógép összeköttetést teremt márkás külföldi játszó sakkprogramokkal, és "megtanácskozik velük" olyan problémákat, amelyekkel egyedül nem boldogul.
    Nem szorul külsô támogatásra a SuperPro ama sajátos szemszögû adatszolgáltatás tekintetében, amellyel sok hasonló rendszer adós marad. Lovass úr végjátékok lecsupasztott vázát vetíti elénk masinája képernyôjén, hogy érzékeltesse: ilyesféle utolsó felvonások jellemzik a korunk egyik legnépszerûbb megnyitási stratégiájával kezdôdô játszmákat. Magyarán aki ezt a változatot alkalmazza, annak effajta végjátékokban is ajánlatos otthon lennie. A vizsgált jelenséget számszerû mutatók támasztják alá, mint ahogy seregnyi adat szemlélteti a komputerben a mai sakkszínpad neves szereplôinek megnyitási vonzalmait, egymás ellen elért eredményeit, de még azt is, hogy melyik nagymester mennyire harcias, vagyis átlagosan hány lépést tesz játszmáiban. "Azt szeretném, ha rendszerem olyanná válna, mint azok az orvosi adattárak, amelyek a tünetek, valamint a megszüntetésükre szolgáló eljárások és készítmények ismeretében gyógymódot is ajánlanak" - tûnôdik ifj. Lovass László; majd arról beszél: posztmodern szakmáját miként színezi át az érzelem. Néhány nagymesterünkkel - Adorján Andrással, Lékó Péterrel és Almási Zoltánnal - meg pár nemzetközi mesterünkkel - köztük dr. Nagy Ervinnel - üzletinek induló kapcsolatuk baráti együttmûködéssé nemesedett. Meglehet, e kölcsönös érdeklôdésben összeforrt agytrösztnek is köszönhetô, hogy a SuperPro iránt ma "fizetôképes kereslet" mutatkozik. Igénylik szolgáltatásait hazai és külföldi, hivatásos és félhivatásos játékosok; levelezô sakkozók ritka változatokat keresnek, mások várható ellenfelük repertoárjára kíváncsiak, s vannak, akik a program ama ágára vevôk, amelyik tesztel, azaz kérdéseket tesz fel, és értékeli a válaszokat.
    AKAD, AKI AZ EGÉSZ rendszert megvásárolja. Mivel Lovass László volt és jelenlegi cserepartnereinek köre Marokkótól Hongkongig, az Egyesült Államoktól Izraelig terjed, sok olyan helyi vonatkozású anyaghoz is hozzájut, amely ritkaság az elektronikus adatforgalomban. Így aki a Superpróban böngész, szabadon csaponghat Magyarhon és a nagyvilág, jelen és múlt, a megnyitáselmélet legutolsó szava és figyelemreméltó amatôr újdonságok között.

Vissza